İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

ÇEREZ POLİTİKASI

Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Anonim Şirketi

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÇEREZ POLİTİKASI

 

Sayın Website Ziyaretçimiz,

Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Anonim Şirketi (“MATMAZEL”); veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu Çerez Politikası ile web sitesinde kullandığı çerezler ve bu çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel veriler hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Bu Politika ile, çerezlerin yapılarını ve işlenmesindeki amaç ve hukuki gerekçeler, haklarınız ile birlikte aktarılacaktır.

Çerezler: Çerez, internet sitesi operatörleri tarafından kullanıcı cihazına yerleştirilen bir tür metin dosyası olup HTTP(S)^3 (Hiper Metin Transferi Protokolü) talebinin bir parçası olarak aktarılır. Diğer bir tanıma göre ise çerezler, bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır. Sıkça kullanılan çerezler, web sitenin daha işlevsel ve kullanıcı dostu hale getirilmesi ve gereklilik halinde toplanan bilgilerin raporlanması amacıyla kullanılmaktadır.

Çerezlerin farklı amaçlara hizmet eden pek çok türü bulunmaktadır. Aşağıda bu türler detaylı olarak anlatılacaktır.

Çerez Kullanımının Gerekçesi: MATMAZEL, zorunlu çerezleri web sitenin teknik işlevselliğinin sağlanabilmesi amacıyla toplamakta ve işlemektedir. Bu çerezler internet sitesinin çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadır. Diğer çerezler ise web sitesinde kullanılan kişiselleştirme ile tercihlerin hatırlanması, internet sitelerinde kullanıcı davranışlarının analizi ile reklam ve pazarlama amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

Genel Olarak Çerezler ve Çerez Türleri:

Oturum Çerezleri: İnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korur. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcıda saklanan ve ilgili kişi tarafından silininceye kadar veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. İnternet sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlatmak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Zorunlu Çerezler: Bu tip çerezler web sitenin işlevselliği için zorunlu olan çerezlerdir ve kullanıcı deneyimini arttırmak, teknik sebeplerle kayıt ve operasyonları yerine getirmek amacıyla kullanılmaktadır.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Web sitesinde (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

Performans Çerezleri: İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.

Reklam/Pazarlama Çerezleri: Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ise internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanmasını ve bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesini sağlayan çerezlerdir.

Çerezler Nasıl Toplanır?

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir. 

Çerezler açık rızanın bulunması ya da veri sorumlusunun çerezler yoluyla kişisel veri işleme faaliyeti özelinde yapacağı değerlendirme neticesinde, Kanun’un 5. ve/veya 6. maddelerinde sayılan diğer veri işleme şartlarını dahilinde kullanılacaktır.

Kullanıcılar şeffaf bir ilişki hakkına sahiptir. Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunulması ve müşteriye özel ürünlerin tespitine yönelik toplanan özellikle çerez verilerinin toplanması ve aktarılmasına yönelik verilen açık rıza müşteri tarafından her zaman geri alınabilir ve işbu faaliyetler durdurulabilir.

 1. Açık Rıza Dışındaki Diğer İşleme Şartları Dahilinde Çerez Kullanım Senaryoları

Bu bölümde, kullanım senaryoları kapsamında açık rıza dışındaki diğer kişisel veri işleme şartlarına dayanabilecek çerezlerin kullanım amaçları üzerinde durulacaktır.

 • Kullanıcı Girdili Çerezler

Bu tür çerezler, kullanıcının girdilerini izleyip bunları hizmet sağlayıcıya aktaran oturum çerezleridir. Bu çerezler, tipik olarak benzersiz bir numara olan Oturum-ID değerine bağlı birinci taraf çerezler olup en geç oturumun sonlanmasıyla birlikte çerezin kullanım süresinin de bitmesi beklenmektedir.

Birinci taraf kullanıcı girdili oturum çerezleri, tipik olarak internet sayfalarında bulunan çevrim içi bir formu ya da alışveriş sepetini doldururken kullanıcıyı izleyen, kullanıcının butonu tıklayarak seçtiği ürünlerin veya forma girdiği bilgilerin kaydını tutan çerezlerdir.

 • Kimlik Doğrulama Çerezleri

Kimlik doğrulama çerezleri, kullanıcıyı bir internet sitesine giriş yaptığında tanımlamak için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler, internet sitesinin ziyaret edilmesi veya bir içeriğe ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyulan çerezlerdir. Bu çerezler genellikle oturum çerezleri olup bazı durumlarda kalıcı çerez niteliği de gösterebilmektedirler.

 • Kullanıcı Merkezli Güvenlik Çerezleri

Kullanıcı tarafından açıkça talep edilmiş bir hizmet kapsamında güvenliği artırmak amaçlı çerezler uygulanabilmektedir. Bu durum, bir internet sitesinde tekrarlanan başarısız oturum açma girişimlerini tespit etmek veya oturum açma sistemini kötüye kullanımlardan korumak için tasarlanmış çerezler bakımından geçerlidir.

 • Multimedya Oynatıcısı Oturum Çerezleri

Bu çerezler, videoyu yeniden oynatmaya veya ses içeriğine (örneğin görüntü kalitesi, ağ bağlantı hızı, arabellek parametreleri) ilişkin ihtiyaç duyulan teknik veriyi depolamak için kullanılmaktadır. Multimedya oynatıcısı oturum çerezleri, “flash çerezler” olarak da bilinmektedirler. Bu çerezlerin oturum sonlandığında süreleri de bitmektedir.

 • Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri

Yük dengelemesi, tek bir makine yerine bir makine havuzu üzerinden web sunucusu taleplerinin dağıtılması işlemlerine izin veren bir tekniktir. Buna göre kullanıcılardan gelen web talepleri bir yük dengeleme ağ geçidine yönlendirilerek talep, havuzdaki müsait durumda bulunan iç sunuculara iletilmektedir. Bu durumda, söz konusu yeniden yönlendirme oturum boyunca kalıcı olmaya ihtiyaç duymakta, spesifik bir kullanıcıdan gelen tüm talepler, işlemin tutarlılığını sağlamak üzere her zaman havuzdaki aynı sunucuya yönlendirilmektedir. Bunlar oturum çerezleri olup bu çerezde tutulan bilginin tek amacı haberleşme uç noktalarını (havuzlardaki sunuculardan birini) tespit etmektir.

 • Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcının internet sayfasındaki bir hizmete ilişkin tercihlerini depolamak için kullanılmakta olup kullanıcı adı gibi kalıcı tanımlayıcılarla bağlantı kurulmamaktadır. Yalnızca kullanıcının açık isteği ile belli bir bilgi parçasını hatırlamak üzere yerleştirilebilmektedirler (örneğin bir butonu tıklamak veya kutuyu işaretlemek gibi). Bunlar, oturum çerezleri gibi oturum süresince geçerli olabileceği gibi amaçlarına göre geçerlilik süreleri haftaları ya da ayları da bulabilmektedir.

 • Açık Rıza Yönetim Platformu İçin Kullanılan Çerezler

İlgili kişilerin girdikleri internet sayfalarında kullanılan çerezlerden, açık rızaya tabi olanlar için alınması gereken açık rızalara dair tercihlerin belli bir süreyle hatırlanması için kullanılan çerezdir.

 • Birinci Taraf Analitik Çerezler

Bir internet sitesini veya uygulamayı yönetmek için trafik ve/veya performans istatistiklerinin kullanılması, bu istatistiklerin üretilmesi ile sitenin veya uygulamanın düzgün çalışması ve dolayısıyla hizmetin sağlanması için gereklidir.

 • İnternet Sitesinin Güvenliği İçin Kullanılan Çerezler

İnternet sitesinin güvenlik zafiyeti nedeniyle hizmet verememesi, hizmet dışı bırakılması, kullanıcının talep ettiği hizmete erişememesine neden olacağından, internet sitesinin güvenliği için kullanılan çerezlerin de kullanıcının talep ettiği hizmet için kesinlikle gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

 1. AÇIK RIZA İŞLEME ŞARTI DAHİLİNDEKİ ÇEREZLER

 

 • Sosyal Eklenti Takip Çerezleri

Birçok sosyal ağ, üyeleri tarafından “açıkça talep edildiği” kabul edilebilecek bazı hizmetleri sağlamak için, internet sitesi sahiplerinin internet sitelerine entegre edebilecekleri sosyal eklenti modülleri sunmaktadır. Ancak bu modüller davranışsal reklamcılık, analitik veya pazar araştırması gibi ilave amaçlarla, üye olan/olmayan kişileri üçüncü taraf çerezler yardımıyla izlemek için de kullanılabilmektedir.

 • Çevrim İçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri

Davranışsal reklamcılık için kullanılan çerezler açık rıza gerektirmektedir. Bu durumda açık rıza gerekliliği; doğal olarak gösterim sıklığı, finansal kayıt tutma, reklam ortaklığı, tıklama sahtekârlığını algılama, araştırma ve pazar analizi, ürün geliştirme ve hata ayıklama amacıyla kullanılan çerezler de dâhil olmak üzere reklamcılık amacıyla kullanılan ilgili çerezleri kapsar.

İlgili Kişi Çerezleri Nasıl Yönetebilir?

Kullanıcı web siteye girdiğinde karşısına site kullanımını engellemeyecek derecede, çerez bildirimi çıkmaktadır. İlgili çerez bildiriminde; “Hepsini Kabul Et”, “Hepsini Reddet” ve “Çerez Ayarlarını Yapılandır” seçenekleri mevcut olacaktır. Kullanıcı çerezlerin hepsini kabul edebileceği gibi hepsini reddetme imkânı da mevcut olacaktır. Aynı şekilde, kişinin tarayıcı üzerinden çerez ayarlarını sonradan değiştirmesi de mümkündür.

“Çerez Ayarlarını Yapılandır seçeneği” ise;

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup oturum süresince (sitemizin performansını ölçmek ve sitemizi iyileştirebilmek amacıyla kullanılan çerezler ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması amacıyla kullanılan çerezler hariç olmak üzere) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedir. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadır. Bu çerezler internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Söz konusu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olan birinci taraf çerezlerdir. Cihazınızda 180 gün süreyle tutulmaktadır.

 

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler internet sayfamız aracılığıyla yerleştirilmiş reklam ortaklarımızın çerezleri olup üçüncü taraf çerezlerdir. Söz konusu çerezler cihazınızda 365 gün süreyle tutulacaktır. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır.

 

İşlevsel Çerezler

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek üzere kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler birinci taraf olup, cihazınızda 90 gün süreyle tutulmaktadır.

 

Diğer Bilgiler

Aydınlatma metni: …

 

Aşağıda açıklanan şekillerde her zaman işbu tercihlerin değiştirilebilmesi mümkündür;

 • Google Chrome         : MATMAZEL’in web site adresi ve uygulaması yanında yer alan kilit ikonuna tıklayarak "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
 • Mozilla Firefox           : Tarayıcınızın “Seçenekler” sekmesinde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” kısmından çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
 • Yandex                       : Tarayıcınızın “Ayarlar” bölümünde yer alan “Siteler” sekmesini açın. Sayfayı aşağı kaydırarak “Gelişmiş site ayarları” sekmesinden çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz.
 • Safari                          : Tarayıcınızın “Ayarlar” bölümünde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
 • Opera                         : Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde yer alan “Gelişmiş” sekmesini açın. Daha sonra “Çerezler” sekmesinden çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz.

İlgili kişi çerezlerini kişiselleştirerek yönetebilir. Bunun için, yukarıdaki modülleri kullanarak yapacağınız değişikliklere ek olarak, Google Analytics üzerinden kapsam dışı kalma eklentisini kullanabilir veya Google Reklam Kişiselleştirme seçenekleri üzerinden çerez kullanımınızı özelleştirebilirsiniz. 

İşbu Politikanın Güncellenmesi: İşbu Çerez Politikası, hukuki, teknik ve operasyonel gereklilikler sebebiyle güncellenebilecektir. Bu nedenle, web sitemiz üzerindeki çerez kullanımına ilişkin gelişmelerin takibi için işbu Politikayı aralıklarla okumanızı, sorularınızı eticaret@matmazel.com   adresi üzerinden iletmenizi tavsiye ederiz.

Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Anonim Şirketi